+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w załączeniu przekazuje skorygowaną treść jednostkowego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2020 roku, który został przekazany raportem RB nr 2/2021. Przyczyną korekty jest fakt, iż dane finansowe podane do publicznej wiadomości raportem nr RB nr 2/2021 zawierały zniekształcenia, które były rezultatem pomyłki przy edycji pliku tekstowego z jednostkowym raportem kwartalnym za IV kwartał 2020 roku.

 

Załącznik:

2021_02_12_Raport IVQ 2020-korekta

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu