+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

 

 

Załączniki:

 

 

ORZEŁ SA: Jednostkowy raport roczny za 2014 rok

ORZEŁ SA: Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Orzeł S.A. w upadłości układowej.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu