+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie ze względu na błędną prezentacje noty nr 7 w jednostkowym sprawozdaniu rocznym za rok 2013 w załączniku przekazuje ponownie sprawozdanie z poprawnie wypełnioną notą nr 7.
Podstawa Prawna:

 

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:
ORZEŁ SA Załącznik Jednostkowy raport roczny za 2013 rok
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu