+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 roku.

 

Załącznik:
Raport 4Q2015jednostkowy

 

Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu
Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu