+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za trzeci kwartał 2018 roku.

 

Załącznik:

2018_11_14_Raport IIIQ 2018

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra– Członek Zarządu