+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za drugi kwartał 2015 roku.

ORZEŁ SA Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 – wersja pdf

 

 

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu