+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za czwarty kwartał 2011 roku.
Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA:  Raport za IVQ 2011r.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu