+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za drugi kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA Jednostkowy raport za IIQ 2012r.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu