+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 7/2022 ESPI z dnia 21 lutego 2022 roku Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 6 września 2023 roku podpisał z kontrahentami zagranicznymi dwie umowy dostawy urządzeń stanowiących elementy drugiej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon. Wartość podpisanych umów wynosi odpowiednio 1 134 926,40 EUR oraz 1 710 065 EUR. Termin instalacji zakupionych urządzeń w zakładzie produkcyjnym Emitenta w Poniatowej przewidziany został na drugi kwartał 2024 roku. Warunki obu podpisanych umów nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Inwestycja objęta jest wsparciem z NFOŚiGW, o którym Emitent informował raportem RB nr 5/2023 ESPI z dnia 14 czerwca 2023 roku, jak również wsparciem z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., o którym Emitent informował raportem RB nr 1/2023 ESPI z dnia 6 kwietnia 2023 r., na zasadach opisanych w tychże raportach.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu