+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 13 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej, Pana Krzysztofa Stanika o transakcji nabycia obligacji.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

Powiadomienie o transakcji

 
Podstawa prawna:

 

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu