+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do RB nr 12/2014 z dnia 10 marca 2014 r. Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2014 r. odbyła się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku rozprawa w sprawie ogłoszenia upadłości.

 

Po wysłuchaniu Prezesa Zarządu Pana Jacka Orła Sąd postanowił dokonać zabezpieczenia majątku Spółki poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, z wniosku Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz z wniosku Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i uchylenie zajęć dokonanych w ramach tych postępowań egzekucyjnych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r.

 

Sąd w dniu 10 kwietnia 2014 roku zamknął rozprawę i postanowił o odroczeniu terminu ogłoszenia orzeczenia w przedmiocie upadłości do dnia 15 kwietnia 2014 r.

 

Spółka jednocześnie informuje, że wystąpi z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie w dniu 15 kwietnia 2014 roku notowań akcji na rynku NewConnect oraz obligacji na rynku Catalyst do czasu opublikowania raportu bieżącego w tej sprawie.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu