+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 roku Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w dniu 17 grudnia 2014, postanowienia na mocy którego, na zgodny wniosek stron, zawieszone zostało postępowanie w sprawie z powództwa Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu