+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej („Emitent”) informuje, że dnia 9 kwietnia 2015 roku Emitent podpisał z Goodyear Dunlop Tires Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Firmą Oponiarską Dębica Spółka Akcyjna porozumienie, zgodnie z którym Goodyear Dunlop Tires Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna oświadczyli, iż wyrażają zgodę na objęcie ich układem i zobowiązali się, że złożą głos „za” propozycjami układowymi zgłoszonymi przez Emitenta w dniu 23 stycznia 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu