+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, Emitent w dniu 6 maja 2015 roku złożył ponownie do Ministerstwa Skarbu Państwa wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację.

Wnioskowana forma pomocy to dotacja na pokrycie kosztów restrukturyzacji w kwocie 11 417 248,04 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań objętych układem w postępowaniu upadłościowym.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu