+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że 10 kwietnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie ogłoszenia upadłości.

 

Ponadto Sąd po rozprawie w dniu 27 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym postanowił dokonać zabezpieczenia majątku Spółki poprzez ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Dariusza Wardy oraz zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia sprawozdania ze swych czynności oraz sprawozdania rachunkowego z uzasadnieniem w terminie 21 dni.

 

Ustanowienie nadzorcy sądowego jest obligatoryjne jeżeli wniosek o upadłość układową złożył sam dłużnik. Bieżący zarząd nad majątkiem spółki pozostaje w Zarządzie Spółki.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu