+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 10/2014, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że dnia 16 grudnia 2014 w ramach postępowania sądowego z powództwa Michelin Polska S.A. strony, za zgodą nadzorcy sądowego, zawarły ugodę odnoszącą się do wierzytelności pieniężnych, powstałych przed datą ogłoszenia upadłości.

 

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 


Jacek Orzeł – Prezes Zarządu