+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 11/2015, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że dnia 21 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie w sprawie z wniosku jednego z Obligatariuszy posiadającego 172 obligacje serii B w przedmiocie pozbawienia upadłego prawa zarządu oraz ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta. W ogłoszonym w dniu 21 kwietnia 2015 roku postanowieniu Sąd stwierdził, iż brak jest podstaw do zmiany trybu postępowania upadłościowego Emitenta z upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość obejmującą likwidację jego majątku, jak również stwierdził brak podstaw do odebrania upadłemu prawa zarządu. Tym samym nie zostały przez Sąd uwzględnione wnioski zgłoszone przez Obligatariusza, co oznacza, że postępowanie upadłościowe wobec Emitenta w dalszym ciągu będzie prowadzone w trybie układowym, a zarząd majątkiem sprawowany będzie przez upadłego.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu