+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej w odniesieniu do publikacji prasowych dotyczących Grupy Recykl S.A., jakie pojawiły się w dniu 9 kwietnia 2015 roku m.in. na portalu GPWInfosfera, oświadcza, iż nie prowadzi jakichkolwiek rozmów z zarządem Grupy Recykl S.A. na temat ewentualnego przejęcia Spółki Emitenta czy sprzedaży jej przedsiębiorstwa. Upadłość Orzeł S.A.  jest prowadzona w wersji układowej, a nie likwidacyjnej i w najbliższym czasie powinien zostać wyznaczony termin głosowania nad układem przez wierzycieli, nie ma zatem jakichkolwiek podstaw do rozpowszechniania wprowadzających w błąd informacji, jakoby miała zostać ogłoszona upadłość likwidacyjna Emitenta. Tego rodzaju działania w ocenie Emitenta stanowić mogą przejaw nieuczciwej konkurencji.  Zarząd Emitenta pozostaje w stałym kontakcie z większością wierzycieli, w tym z obligatariuszami dysponującymi obligacjami serii B stanowiącymi ponad 65% wartości całej emisji, którzy opowiadają się za zawarciem układu. W raporcie z dnia 10 kwietnia2015 roku nr 12/2015 Zarząd poinformował o zawarciu porozumienia z jednymi z największych wierzycieli tj. Goodyear Dunlop Tires Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Firmą Oponiarską Dębica Spółka Akcyjna, zgodnie, z którym zobowiązali się oni oddać głos „za” propozycjami układowymi zgłoszonymi przez Emitenta w dniu 23 stycznia 2015 roku. Publiczne wypowiedzi Zarządu Spółki Grupa Recykl S.A. o „zaawansowanym” projekcie przejęcia Emitenta, są całkowicie bezpodstawne, a Zarząd Emitenta rozważa podjęcie uzasadnionych kroków prawnych, w celu przeciwdziałania tego rodzaju praktykom ze strony konkurencji.

                                                                                                                                               

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu