+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 14/2014, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż Spółka pozyskała informację z Banku o zwolnieniu zajęcia rachunków bankowych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na wniosek Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. na postawie nakazów zapłaty wydanych przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

 

Komornik w trakcie trwania postępowania wyegzekwował należności na kwotę 55 301,68 zł.

 

Spółka wystąpiła do komornika o zwrot na rachunek Spółki wszelkich wyegzekwowanych należności, które przed dniem 10 kwietnia 2014 roku, nie zostały przekazane wierzycielom, a jeżeli jakiekolwiek środki zostały przekazane wierzycielom to przekazanie informacji w jakiej wysokości oraz w jakiej dacie nastąpiło przekazanie tych środków.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu