+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ SA w upadłości układowej informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku odbyło się spotkanie z posiadaczami obligacji serii B. Na spotkaniu obecny był kurator Pan Jerzy Sławek który przedstawił swoją role oraz koncepcje w postępowaniu upadłościowym oraz nadzorca sądowy w osobie Pana Dariusza Wardy.

 

W trakcie spotkania kurator, nadzorca sądowy oraz Prezes Zarządu odpowiadali na pytania Obligatariuszy którzy reprezentowali około 60% wszystkich wyemitowanych obligacji serii B. Na spotkaniu omawiane były różne koncepcje rozwiązania obecnej sytuacji m.in. możliwości zaangażowania Obligatariuszy w postępowaniu układowym. Nie zostały podjęte żadne decyzje które miałby istotny wpływ na dalsze postępowanie związane z zawarciem układu z wierzycielami.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu