+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 22.02.2011 r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły środki z rozliczenia końcowego Działania 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” projektu pod nazwą „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”.

 

Otrzymana kwota rozliczenia końcowego wynosi 2 853,4 tys. zł, łączna otrzymana kwota dofinansowania od początku realizacji inwestycji wyniosła 17,44 mln zł. Natomiast wartość całej inwestycji wyniosła 30 mln zł.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu