+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 22 października 2012 r. pozyskał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu „Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji – badanie i rozwój technologii”. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 1.4 POIG „Wsparcie projektów celowych”.

Niniejsza decyzja oznacza przyznanie Spółce dofinansowania realizacji projektu w wysokości 5.899,8 tys. zł co stanowi 74 % wartości projektu.

Głównym celem projektu badawczego jest opracowanie w ramach zaplanowanych prac B+R innowacyjnej technologii produkcji ekologicznych modyfikatorów asfaltu na bazie materiałów uzyskiwanych z recyklingu opon.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu