+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał wiadomość o przyznaniu ze środków POIG dofinansowania na realizację projektu pod tytułem „Rozwój współpracy z odbiorcami ORZEŁ S.A. dzięki budowie innowacyjnej platformy typu B2B” realizowanego w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Wartość przyznanej dotacji wynosi 164 556,00 zł i stanowi 70% wartości całej inwestycji.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-01-2014r.
Planowany termin zakończenia projektu 30-11-2014r.
Projekt polega na wdrożeniu systemu typu B2B w celu usprawnienia współpracy pomiędzy Spółką a partnerami biznesowymi.

 

 

Podstawa Prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu