+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 43/2014, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 04 listopada 2014 roku Spółka otrzymała od Administratora Zastawu obligacji serii B zawiadomienie o następującej treści:

 

W związku z otrzymaną od Kuratora Obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B informacją, że zdecydowana większość Obligatariuszy (w ujęciu wartościowym) opowiedziała się za niepodejmowaniem przez administratora zastawu działań zmierzających do zaspokojenia ich wierzytelności z tytułu wykupu obligacji z przedmiotu zastawu, oświadczam, iż w tych okolicznościach, do czasu głosowania nad układem nie będę podejmował działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności z tytułu wykupu obligacji z przedmiotu zastawu.

 

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu