+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 września 2014 roku odbędzie się spotkanie Zarządu Spółki z Kuratorem obligacji serii B Panem Jerzym Sławkiem. Tematem spotkania będzie omówienie dalszych działań związanych z wierzytelnościami Spółki z tytułu obligacji serii B.

 

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu