+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że w dni 15.09.2014 odbyło się spotkanie dotyczące obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę. Na spotkaniu obecni byli Kurator obligatariuszy Pan Jerzy Sławek, Nadzorca sądowy Pan Dariusz Warda oraz Administrator zastawu Pan Józef Sławomir Orzeł oraz przedstawiciele obligatariuszy.
Tematem spotkania było omówienie dalszych działań związanych z wierzytelnościami Spółki z tytułu obligacji serii B.
W trakcie spotkania przedstawiciele obligatariuszy, którzy reprezentowali ok 60% wyemitowanych obligacji serii B przedstawili swoje oczekiwania związane ze sposobem ich zaspokojenia.
Spotkanie zakończyło się podjęciem następujących decyzji:
1. Administrator Zastawu w przeciągu 7 dni zawiadomi Spółkę o możliwych sposobach dalszego postępowania zmierzającego do zaspokojenia roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego. Działania takie mogą zostać podjęte przez Administratora Zastawu po upływie 90 dni o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2014. Informację tę Spółka opublikuje w postaci raportu bieżącego.
2. Obligatariusze przedstawią Zarządowi swoje propozycje układowe.

Podstawa prawna:

 

 

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu