+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 – 14 luty 2013
Raport roczny za 2012 rok – 14 czerwca 2013
Raport kwartalny za I kwartał 2013 – 15 maja 2013
Raport kwartalny za II kwartał 2013 – 14 sierpnia 2013
Raport kwartalny za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie
raportu bieżącego

 
Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu