+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2022 roku, będą publikowane w następujących terminach:

 

  1. a) Raporty kwartalne:
  • raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 roku
  • raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13 maja 2022 roku
  • raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku
  • raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku

 

  1. b) Raport roczny:
  • raport roczny (jednostkowy) za 2021 rok – 20 maja 2022 roku

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

 

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu