+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2020 roku, będą publikowane w następujących terminach:

  1. a) Raporty kwartalne:
  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 14 listopada 2020 roku

 

  1. b) Raport roczny:
  • raport roczny (jednostkowy) za 2019 rok – 22 maja 2020 roku

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

 

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu