+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu nr 2/2016. Korekta raportu związana jest z błędną datą terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.
Treść raportu przed korektą:
Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2016 roku, będą publikowane w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne:
• raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku
• raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku
• raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku
• raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 15 listopada 2016 roku

b) Raport roczny:
• raport roczny (jednostkowy) za 2015 rok – 3 czerwca 2016 roku

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2016 roku, będą publikowane w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne:
• raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 roku
• raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku
• raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku
• raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku

b) Raport roczny:
• raport roczny (jednostkowy) za 2015 rok – 3 czerwca 2016 roku

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu