+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2015 roku, będą publikowane w następujących terminach:

 

  1. a) Raporty kwartalne:
  • raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 r.

 

  1. b) Raport roczne:
  • raport roczny (jednostkowy) za 2014 rok – 29 maja 2015 r.

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu