+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. podaje do wiadomości, iż w harmonogramie publikowania raportów okresowych w 2014 roku opublikowanym w raporcie 1/2014 z dnia 08.01.2014 wkradł się błąd, który dotyczy daty publikacji pierwszego raportu.

 

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

 

a) Raporty kwartalne:
• raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 r.
• raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
• raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 r.
• raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.

 

b) Raport roczne:
• raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2013 rok – 3 czerwca 2014 r.

 

c) Raporty miesięczne:
• w dniu 10 dnia każdego miesiąca

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

 
Podstawa prawna:

 

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu