+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 34 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii D.

Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zmienionej Uchwały zostaną skierowane propozycje nabycia obligacji serii D.

 
Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu