+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 27-go września 2023 roku powziął od Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości informację, iż wniosek o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach Działania 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” pozytywnie przeszedł ocenę i został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR. Projekt obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe nad innowacyjnym materiałem z zawartością pyłu gumowego z recyklingu opon, a następnie wdrożenie rezultatu do produkcji przemysłowej. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku. Koszt całkowity projektu wynosi 3 764 tys. zł, a wartość dofinansowania w formie dotacji 2 130 tys. zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu