+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu 8/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie informacji o udzieleniu subwencji finansowej przez Polski Fundusz Rozwoju, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 1 lipca 2021 Spółka otrzymał decyzję o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 49%, w łącznej kwocie 234 437,67 zł. Pozostała część subwencji w wysokości 243 462,33 zł podlega obowiązkowi spłaty w 24 równych ratach począwszy od 26 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu