+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 7/2022 ESPI z dnia 21 lutego 2022 roku Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 roku otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan pozytywną decyzję z dnia 30 marca 2023 roku o wsparciu planowanej inwestycji uruchomienia w zakładzie produkcyjnym w Poniatowej drugiej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon. Wsparcie udzielone zostało w formie zwolnienia z podatku dochodowego do maksymalnej kwoty 17 443 860 zł, stanowiącej 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w okresie 15 lat od dnia wydania decyzji o wsparciu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu