+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku powziął wiedzę o ataku cybernetycznym, w wyniku którego zablokowany został dostęp do systemu klasy ERP oraz systemu płacowego Spółki, a sprawcy ataku wysunęli żądanie okupu za odblokowanie danych. Administratorem serwera, na którym zainstalowane są systemy informatyczne jest zewnętrzny dostawca rozwiązań w zakresie IT. Na tym etapie Zarząd nie jest w stanie stwierdzić, czy atak był celowo wymierzony w Spółkę, czy stała się jego przypadkową ofiarą. Pomimo ataku, działalność operacyjna w zakresie produkcji i sprzedaży prowadzona jest w normalnym trybie.

Dostawca usług IT podjął próby odzyskania dostępu do danych, a o fakcie popełnienia przestępstwa poinformowano organy ścigania.

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz  – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu