+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 roku Emitent zawarł umowę zawiązania spółki zależnej pod firmą salon-opon.com SA w której Emitent objął 100% udziałów.

 

Spółka została powołana w celu wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Brokera Oponiarskiego w skład którego wchodzą: dział e-Handel, serwisy motoryzacyjne, hurt oraz montownia opon. Wyodrębnienie przedsiębiorstwa planowane jest na 1 stycznia 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

 

 

§ 3 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu