+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki ORZEŁ S.A. podjął uchwałę o utworzeniu z dniem 1 września 2012 roku Oddziału Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, który prowadzić będzie działalność brokera oponiarskiego. Oddział będzie działał pod firmą: ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Ćmiłowie Oddział w Lublinie.

 

Utworzenie Oddziału Spółki jest kolejnym etapem wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej spółki

 
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu