+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 roku Spółka powzięła wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA komunikatu z dnia 8 kwietnia 2008 roku, w którym poinformowano, iż w dniu 9 kwietnia 2008 roku, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi rejestracja, zgodnie z Uchwałą Nr 162/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 21 marca 2008 roku, 1.265.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela spółki ORZEŁ S. A., oznaczonych kodem PLORZL000027.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu