+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu „Produkcja nowych w skali świata wyrobów w innowacyjnym procesie recyklingu opon”. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Kwota dofinansowania realizacji tego projektu wynosi 22,41 mln PLN co stanowi 70 % kosztów inwestycji.

Niniejsza decyzja oznacza przyznanie Emitentowi przez PARP drugiej dotacji związanej z recyklingiem opon. Łączna kwota obu dotacji wynosi 39,82 mln zł. Zarząd rozważa możliwość realizacji obu tych projektów, pierwszego w 2010 roku, drugiego w latach kolejnych. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przed podpisaniem umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu