+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2009 z dnia 14.09.2009r. oraz nr 25/2009 z dnia 02.10.2009r. Zarząd Orzeł S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał pozytywną odpowiedź na złożony w dniu 01.10.2009 protest do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z negatywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”.

W związku z powyższym wniosek został skierowany do ponownej oceny merytorycznej, która będzie przeprowadzona w terminie 15 dniu roboczych od daty skierowania wniosku do powtórnej oceny.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu