+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 03.09.2011r. nastąpiło odnowienie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością w ORZEŁ S.A. z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 9001:2008. Zakres certyfikacji: handel hurtowy, detaliczny i e-handel ogumieniem i artykułami motoryzacyjnymi, usługi motoryzacyjne, produkcja zestawów jezdnych, działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Certyfikat jest ważny do 02.09.2014r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu