+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2010 roku Spółka nabyła od Firmy usługowo handlowej Łukamet nieruchomość o powierzchni 1,5 ha zlokalizowaną w miejscowości Poniatowa w województwie lubelskim. Zakup ten jest bezpośrednio związany z budową fabryki granulatu gumowego. Cena zakupu to 3,3 mln zł netto i obejmuje ona wieczyste użytkowanie gruntu, własność hali produkcyjnej o powierzchni 7 800 mkw. oraz część biurowo-magazynowa o powierzchni 6 900 mkw.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Magdalena Orzeł – Członek Zarządu

Radosław Nowak – Członek Zarządu