+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychh

Treść raportu:

Zarząd ORZEŁ S.A. zawiadamia, iż w raporcie bieżącym nr 5/2010 opublikowanym w dniu 11.03.2010r. dotyczącym transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych wystąpił błąd.

W raporcie podano:
„Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o zwiększeniu stanu posiadanych akcji ORZEŁ S.A. w wyniku zakupu w ramach transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w dniu 09.03.2010 roku 7066 szt. akcji Spółki po cenie 3,30 zł za jedną akcję.”

Winno być:
„Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji ORZEŁ S.A. w wyniku sprzedaży w ramach transakcji sesyjnych zawartych na rynku NewConnect w dniu 09.03.2010 roku 7066 szt. akcji Spółki po cenie 3,30 zł za jedną akcję.”

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarządu
Magdalena Orzeł – Członek Zarządu