+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com
Zarząd ORZEŁ S.A. zawiadamia, iż w raporcie bieżącym nr 2/2008 opublikowanym w dniu 24 kwietnia 2008 roku dotyczącym transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych błędnie podano informację o liczbie akcji posiadanych przez Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu.

W raporcie podano:
„Przed transakcją Pan Jacek Orzeł posiadał 379 500 sztuk akcji ORZEŁ S.A., co stanowiło 7,5% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 379 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 7,5% ogólnej liczby głosów na WZA”.

Aktualnie Pan Jacek Orzeł posiada 399 500 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 7,9% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 399 500 głosów na WZA, co stanowi 7,9% ogólnej liczby głosów.

Winno być:
Przed transakcją Pan Jacek Orzeł posiadał 380 000 sztuk akcji ORZEŁ S.A., co stanowiło 7,5% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 380 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 7,5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Aktualnie Pan Jacek Orzeł posiada 400 000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 7,9% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 400 000 głosów na WZA, co stanowi 7,9% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoba reprezentująca spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu