+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. podaje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku.
Korekta została sporządzona z uwagi na omyłkowe nieuwzględnienie w pierwotnym raporcie danych finansowych za okres od 01.07.2009 do 30.09.2009.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 3463/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Załączniki:

 

Raport3Q2009 – korekta.pdf rozmiar: 171.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu