+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. podaje w załączeniu korektę raportu kwartalnego nr 62/2009 za II kwartał 2010 roku.
Korekta została sporządzona z uwagi na omyłkowe podanie niewłaściwych wartości w pozycji „Wartość sprzedanych towarów i materiałów” za okres od 01.04.2010 do 30.06.2010 na stronie 4 raportu za IIQ 2010 roku.

Było: 5 897 117,46

Jest: 5 184 489,09

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport Orzeł S.A. za II Q 2010r – korekta.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł Prezes Zarządu