+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. podaje w załączeniu korektę raportu bieżącego nr 34/2009.
Korekta została sporządzona z uwagi na błędnie podaną datę prawa poboru akcji serii C. Poprawna data prawa poboru akcji serii C to 15 stycznia 2010r.

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 3463/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §4 ust. 2 pkt.3.

Załączniki:

Projekt uchwał na NWZ Orzeł SA (pdf 149 KB)
Identyfikacja Akcjonariusza-pełnomocnika (pdf 27KB)
Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pdf 61 KB)
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORZEŁ SA(pdf 104 KB)
Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą fizyczną (pdf 16 KB)
Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącą osobą prawną (pdf 16 KB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu