+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Działu Relacji Inwestorskich w sprawie opóźnienia wpływu kolejnej transzy środków z PARP Zarząd Spółki informuję, iż zgodnie z harmonogramem oczekiwał na wpływ środków z drugiej transzy w ramach projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R” do końca grudnia 2010 roku. Niestety do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne środki w ramach drugiej transzy. Opóźnienie spowodowane jest zmianami polegającymi na przeniesieniu procedury składania wniosków z PARP do Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF). Obecnie wnioski o płatność są na etapie uzgodnień pomiędzy RIF a PARP.

Zdaniem Zarządu wpływ drugiej transzy, nie jest zagrożony. Spółka dokonuje wszelkich starań aby transza została wypłacona w jak najkrótszym czasie, jednak procedury biurokratyczne nie pozwalają na szybką wypłatę tych środków. Niestety Zarząd Spółki nie jest w stanie podać dokładnego terminu otrzymania drugiej transzy.

Spółka powinna otrzymać środki w drugiej transzy na łączną wartość 5 387 023,00 PLN na którą składa się rozliczenie zaliczki nr1, refundacja poniesionych kosztów oraz zaliczka nr 2.

Mimo opóźnień płatności drugiej zaliczki przez PARP, Zarząd ma nadzieję na dotrzymanie terminu uruchomienia Zakładu Produkcyjnego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę
:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu